n a n o  @ Kyoto 画像

n a n o @ Kyoto

13 [sun] may 07 : - Hyakkei presents
           euphoria“white pattern”release tour - @ Nano [Kyoto]
euphoria //Hyakkei//
audiofox-yomeiri mix[kitsuneno-yomeiri+Yoshiga(audio safari)] //
guitar noiz orchestra + s l o n n o n//

4000-00-27